Tlumočení


 Soudní tlumočení
valné hromady, svatby, uznání otcovství …

Konsekutivní tlumočení
obchodní jednání, školení, semináře…

Simultální tlumočení (s použitím kabinové techniky) 
mezinárodní konference, kongresy…