Překládané materiály mohou být z následujících oborů:

  právo (zákony, vyhlášky, smlouvy, usnesení, rozsudky apod.)
  ekonomie (audity, výroční zprávy a další)
  bankovnictví
  pojišťovnictví (pojistné podmínky)
  stavebnictví (podmínky výběrových řízení, nové technologie)
  strojírenství (návody k obsluze, patenty)
  energetika
  informační technologie
  medicína (lékařské zprávy), farmacie (příbalové lékové chemie
  literatura, umění další

Standardní i odborné písemné překlady ve všech světových jazycích:

Jsou prováděny rodilými mluvčími s vysokoškolským vzděláním odpovídajícím odbornosti překládaného textu. Tímto je zajištěna požadovaná jazyková, odborná a stylistická úroveň.

Písemné překlady se soudním ověřením:

Těchto překladů je zapotřebí v případě překladů rodných, oddacích a úmrtních listů, trestních rejstříků, vysvědčení, diplomů, nejrůznějších certifikátů apod. Překlad je prováděn soudním tlumočníkem.